Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Beslenme Faaliyet ve Hizmetleri Birimi

 0(312) 202 27 63 - 0(312)202 27 96 

 

  SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BESLENME HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON VE POLİTİKASI

Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülen toplu beslenme hizmetlerinde birimimiz, gıdanın maddi değerinden çok insan sağlığına önem vermektedir. Günlük, toplam ortalama 13.000-14.000 öğrenci ve çalışana yemek hizmeti verilmektedir.01.11.2019 tarihinden itibaren Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilen bölümler sebebiyle hizmet verdiğimiz öğrenci ve çalışan sayısı 11.000’e düşmüştür. Bu hizmet toplamda 3 diyetisyen ve 4 gıda mühendisinden oluşan ekip ile Beslenme Şube Müdürüne bağlı olarak koordine edilmektedir. Her mutfağımız için sorumlu bir diyetisyen/gıda mühendisi bulunmaktadır. Hizmet personelimiz toplam 127 kişi olup, tümünün meslekleriyle ilgili sertifika veya yeterlilik belgeleri mevcuttur.

Birim olarak, öncelikle sunulan yemek hizmetinde, yeterli ve dengeli beslenmeyi baz almaktayız. Bu doğrultuda, yemek menülerimiz, birimimiz merkez diyetisyenleri /gıda mühendisi tarafından, müşteri memnuniyeti ve öğrencilerimizin besin öğeleri ve enerji ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve kalori ihtiyaçları özenle belirlenerek aylık olarak hazırlanmaktadır. Yemeklerin hazırlanmasında ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemeler, hazırlanmış olan bu menülere göre belirlenmektedir. Yemeklerin hazırlanmasında kullanmış olduğumuz malzemeler, 1.sınıf malzemeler olup, özenle, dikkatle ve titizlikle alınmaktadır. 2013 yılı itibariyle yemeklerde margarin kullanımını bırakmış olup, zeytinyağı-ay çiçek yağı/tereyağı kullanımına ağırlık verilmiştir.

3 mutfakta yemek üretimimiz yapılmaktadır. Kültür Merkezi, M.M.F. ve B blok Mutfakları’nda yemek üretimi yapılarak 25 yemekhanede servis edilmektedir.

    a) MALZEME ALIM STANDARTLARI

Alımlar, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Satın alma birimi tarafından ağırlıklı olarak ihale ve doğrudan temin yoluyla, teknik şartnameler kullanılarak yapılmaktadır. Teknik şartnameler gıda mühendisi/diyetisyenler tarafından 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Tebliğlerine, Gıda Mevzuatlarına, TSE standartlarına ve ilgili diğer yönetmeliklere göre hazırlamakta ve sürekli revize edilmektedir.

Hammadde alınan firmalarda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda güvenliği sisteminin uygulanıyor olması ve ürünlerde T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Üretim İzni aranmaktadır. Ayrıca tedarikçi firmalar hijyen ve ürün güvenliği açısından, Muayene ve Satın alma Komisyon üyelerimiz tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Özellikle tatlı-börek alımlarından önce firmalar gezilmekte ve habersiz yapılan bu denetimlerde, glikoz şurubu, margarin kalitesi, yumurtaların seri numaraları, temizliği, hijyen ve sanitasyon v.b durumlarına dikkat edilerek tutanaklar / değerlendirme formları hazırlanmakta ve malzeme alımlarına bu doğrultuda karar verilmektedir. Et ve tavuk etleri helal gıda sertifikasına sahip firmalardan alınmaktadır. Kırmızı etlerimizi, kemiksiz, karkas şeklinde, hayvanların küpe numaralarının olduğu belgeler ile hem et hem tavuk için araç dezenfeksiyon raporları ile yumurtalar-tereyağı-süt ve süt ürünleri, sebze-meyve, kuru gıda vb. için de teknik şartnamelere uygunluk durumları öncelikle Muayene Komisyonumuzun yapmış olduğu duyusal ve fiziksel ve gerekli görüldüğü durumlarda da kimyasal analizlerle belirlenerek alınmaktadır.

   b) MALZEME KABUL TEKNİKLERİ

Malzeme kabullerinde birinci derecede baz aldığımız teknik şartnamelerimizde, alacağımız ürünlerin hem kabulüyle birlikte hem de dönem dönem ayrıntılı olarak mikrobiyolojik/kimyasal analizleri istenmektedir. Yapılacak analizler için gıda malzemeleri, tarafsız laboratuvarlara götürülmekte ve analiz sonuçlarına göre değerlendirme yapılmaktadır. Malzeme kabullerinde, Muayene Kabul Komisyonu’nda mutlaka diyetisyen/gıda mühendislerimiz bulunmaktadır. Tüm malzemeler muayene edilerek, teknik şartnamelere uygunluğu kontrol edildikten sonra kabul edilmektedir.

    c) İŞLETME KAYIT BELGELERİ

Yemeklerimiz, mutfaklarımızda, konularında deneyimli diyetisyenlerimiz/gıda mühendislerimiz gözetiminde, standart yemek gramajlarına uygun olarak aynı standart ve kalitede pişirilmektedir. Her mutfağımızda, bağlı olduğu ilçenin Kaymakamlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınmış İşletme Kayıt Belgesi bulunmaktadır. Yeniden planlanan yemek üretimi ve taşımalı sistem yemek dağıtımı için 2016 yılında mutfaklarımızın üretim ve servis, dağıtım yapılma durumlarına göre belgelerinin düzenlenmesi için güncelleme işlemleri devam etmektedir. Gıda üretimi ile ilgili tüzüğe uygun olarak pişirilen her kap yemekten, şahit numune alınmakta ve 72 saat saklanmaktadır.

    d) İLAÇLANMA VE BAKIM İŞLEMLERİ

Mutfak ve yemekhanelerimizde, her 15 günde bir, düzenli olarak, hizmet ve yeterlilik belgeleri olan bir firmanın sertifikalı elemanları tarafından ilaçlama hizmeti verilmektedir. Arıtma sistemi -baskül-asansör ve mutfak malzemeleri bakımları da periyodik olarak yetkili firmalar tarafından yapılmaktadır.

   e) ATIK YAĞ KONTROLÜ

Mutfaklarımızın üretimleri sonrasında oluşan atık yağlarımız, Bitkisel Atık Yağların Yönetmeliği’ne göre, sözleşme yaptığımız sertifikalı firmalar tarafından biriktikçe alınmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapılmaktadır.

   f) ARTAN YEMEK İŞLEMLERİ

Yemekler, sayı kontrollü olarak çıkarılmış olsa bile bazen çeşitli nedenlerle artmaktadır. Bu gibi durumlarda da, ilçe hayvan barınaklarına haber verilerek kontrollü olarak yemeklerin hayvan barınaklarına gönderilmesi sağlanmaktadır.

MİSYONUMUZ

Satın almadan servise kadar geçen depolama, hazırlama, pişirme ve diğer işlemleri kapsayan ürün kontrolü, üretim ve servis alanındaki hijyen, personel eğitimi vb konular, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Beslenme  Hizmetleri  Müdürlüğü’nün, hizmet ve kalite güvencesinden asla ödün vermediği ve vermeyeceği misyonudur.

Beslenme Faaliyet ve Hizmetleri Birimi

 0(312) 202 27 63 - 0(312)202 27 96 

Mutfak ve Yemekhaneler Birimi

background image