Duyurular

Yemekhane'de Kısmi Zamanlı çalışmak için başvuran öğrencilerimiz aşağıdaki belgeler ile birlikte Öğrenci Danışma Merkezi'ne şahsen başvurmaları halinde değerlendirmeye alınırlar.

 

Çalışan Öğrencilerin saatlik Brüt üctetleri;

Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri  8,00 TL     

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri    8,20 TL

İşe Başlayacak Öğrencilerden İstenilen Evraklar
  • * 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • * 1 Adet Resim
  • * 1 Adet Öğrenci Belgesi(Güncel Tarihli Onaylı)
  • * Transkript
  •  * Anne, baba ve öğrenciye ait (güncel tarihli) maaş bordrosu ve barkodlu tescil kaydı çalışmayanlar için çalışmadığına dair belge (e- devlet) 
  • * Anne , baba vefat yada ayrı ise, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya bu durumu belgeleyen resmi evrak.
  • * Halk Bankası Gazi Bürosundan IBAN No
  • * SGK Provizyon Belgesi
  • * Yerleşim Yeri Belgesi
Diğer Duyurular

Basketbol ve Voleybol Fikstürleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Faaliyet Takvimi

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması

Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Yemekhane İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin sınav itirazları sonucu kazananlara ait kesin liste.İlanen duyurulur 16.03.2018

Konser: Çanakkale'nin Ağıtı

24/12/2017 Tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında tespit komisyonu tarafından 02-03 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav sonuçları İlanen duyurulur. 09/03/2018

12. Geleneksel Ferdi Satranç Turnuvası

24/12/2017 Tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında tespit komisyonu tarafından yapılan inceleme ve esas inceleme sonucunda sınava girmeye hak kazananlara ait kişilerin sınav tarih ve saatleri İlanen duyurulur. 01/03/2018

24/12/2017 Tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında tespit komisyonu tarafından yapılan inceleme ve esas inceleme sonucunda sınava girmeye hak kazananlara ait kişilerin kesin listesi aşağıdaki linklerde belirtildiği şekilde tesbit edilmiştir. İlanen duyurulur. 23/02/2018

Türkiye Üniversitelerarası Salon Futbolu 1. Lig F Grup Müsabakaları Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmektedir