* Taşıt Talep Formu

Taşıt talebinde bulunacak birimlerin, yapılacak faaliyetten en az 30 gün önce, "Taşıt Talep Formu"nu önce okul müdürlükleri veya dekanlıklarca resmi yazıyla Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Taşıt Talep Formu için tıklayınız...