Mali İşler Müdürlüğü

5018 Sayılı Kanunun Analitik Bütçe hazırlanmasında Üniversitemiz Bütçesi içerisinde 2547 Sayılı Kanunun 3843 Sayılı Kanunla değişik 46.Maddesi ve 47.Maddesi gereğince, Yüksek Öğretim Kurumları’nda Cari Hizmet Maliyetine Devlet Katkısı ve diğer gelirlerden hazırlanmaktadır.

Bütçemiz Gelirleri; Öğrenci Katkı Payı Gelirleri, yemek, kantin, kafeterya, kültür ve spor ile benzer faaliyetlerden elde edilen gelirler, bağış ve yardım gelirleri ve yıl sonu faiz gelirleri oluşmaktadır.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanunla değişik 47.Maddesi göz önüne alınarak, harcama kalemlerine konulacak ödenekler başta öğrencilerin beslenme, sağlık, barınma, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetleri olmak üzere Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsünün Cari Kalkınma Plan ve Programlarına uygun yatırım, transfer ve öğrencilerin kısmı zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin bir şekilde sıralanmaktadır.