İstatistiksel Gösterge 2018 - Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
Duyurular
NO KONU İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE 2018 NOTLAR
357 Altyapı Öğrencilere hizmet veren yemekhane sayısı 13 adet  
358 Altyapı Üniversitede bulunan toplam kantin sayısı 19 adet  
359 Altyapı Kampüslerde bulunan yüzme havuzlarının sayısı 1 adet   
360 Altyapı Üniversitede bulunan toplam spor tesislerinin sayısı (genel eğlence alanları, yüzme havuzları, fitness salonları, kapalı spor salonları açık spor salonları, açık spor sahaları, spor müsabakalarının olabileceği en az 1000 kişilik stadyum) 4 adet  
471 Sosyal Yıl içerisinde kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sayısı 19  
517 Eğitim Gazi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı bilimsel ödül sayısı  (Lütfen açıklayınız) 1) 4.'lük                            2) 1.lik ve 2.lik                               1)Üniversiteler Arası Halk Oyunları Yarışması.                                         2) 2018 Eşli Danslar Yarışması 
518 Sosyal Gazi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı ulusal/uluslararası dereceler (Lütfen açıklayınız)    
686 YBÖ Kurum çalışanları için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı    
687 YBÖ Kurum çalışanları için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı    
688 YBÖ Öğrenciler için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı    
689 YBÖ Öğrenciler için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı    
690 YBÖ Kurum çalışanları ve öğrenciler dışındaki katılımcılar için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı    
691 YBÖ Kurum çalışanları ve öğrenciler dışındaki katılımcılar için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı    
692 YBÖ Sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrenci sayısı 280  
693 YBÖ Sosyal sorumluluk projelerinin  bütçesi (değerlendirme yılı içinde yürütülmekte olan) ₺1.523.000,00 Spor ve Kültürel Faaliyetlere ayrılan toplam bütçe.
694 YBÖ Sosyal sorumluluk projelerinin sayısı (bütçesi olan) (değerlendirme yılı içinde yürütülmekte olan)    
695 YBÖ Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklere katılanların sayısı 4600  
696 YBÖ Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı    
702 Eğitim Öğrencilere her yıl verilen ödül sayısı    
703 Eğitim YGS’de ilk 500’e giren öğrencilerden üniversitemizi tercih eden öğrencilere verilen ödül sayısı     
704 Sosyal Başarılı öğrencilere sunulan ek kaynak tutarı yemek bursu  
705 Sosyal Toplam burslu öğrenci sayısı 5357 kişi KYK, TEV ve 10 Özel Vakıf
706 Sosyal Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak istihdam edilen öğrenci sayısı 3698 kişi Maaş Alan Öğrenci Sayısı
707 Sosyal Öğrencilere yönelik düzenlenen akademik ve bilimsel faaliyet sayısı    
708 Sosyal Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyet sayısı    
709 Sosyal Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sportif faaliyet sayısı 312 adet  
710 Sosyal Gazi Üniversitesi Spor Kulübü faaliyetlerinin sayısı    
711 Sosyal Gazi Üniversitesi Spor Kulübü lisanslı sporcularının sayısı    
712 Sosyal Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı 17800  
713 Sosyal Öğrenci kulüplerinin sayısı 118  
714 Sosyal Öğrenci kulüpleri tarafından yapılan faliyet sayısı  356  
715 Sosyal Öğrenci kulüplerine katılan öğrenci sayısı  13700  
716 Sosyal Akademik ve idari personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet ve gezi sayısı    
717 Sosyal Kültürel faaliyetlere katılan personel sayısı 2200  
718 Sosyal Kültürel amaçlı gezilere katılan öğrenci sayısı    
742 Altyapı Kampüslerde öğrencilere tıbbi destek sağlayan en az bir doktor veya bir hemşire ve temel tıbbi ekipmanları bulunduran sağlık merkezlerinin sayısı 1 adet   
780 Toplumsal Katkı Endemik bitkilerin yetiştiği mahallere gerçekleştirilen bilimsel gezi sayısı     
781 Toplumsal Katkı Toplumsal katkı amacıyla yapılan hizmet sunumu ve faaliyet sayısı (Lütfen açıklayınız)    
782 Araştırma Bilimsel amaçlı gezi sayısı     
783 Araştırma Bilimsel amaçlı gezilere katılan öğrencilerin sayısı     
784 Toplumsal Katkı Rehabilitasyon hizmeti gereken kişilere yönelik yapılan etkinlik sayısı     
785 Toplumsal Katkı Engelliler, şehit yakınları, gazi ve yaşlılara  yönelik yapılan etkinlik sayısı    
786 Toplumsal Katkı Üniversite Spor Tesislerindeki etkinlik sayısı 5 adet  
787 Kurumsallaşma Mezunlara yönelik yapılan faaliyet sayısı     
788 Kurumsallaşma Öğrenci kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısı 248  
792 Kalite Güvence Sistemi Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla  düzenlenen yıllık toplantı/çalıştay faaliyeti sayısı    
793 Kalite Güvence Sistemi İç paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı    
794 Kalite Güvence Sistemi Dış paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık geribildirim/değerlendirme toplantılarının sayısı