Değerler ve Hedefler

Değerler

- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,

- Kanun, yönetmelik ve resmi kurallara bağlı olmak,

- Sorumluluk bilinci içerisinde etik değerlere bağlı olmak,

- Gerçekçi ve şeffaf bir hizmet bilinciyle güvenilir olmak,

- Çalışkanlık ve yaratıcılık özelliklerini ön plana çıkararak yenilikçi olmak, 

- İnançlara saygılı, hoşgörülü ve güler yüzlü olmak.

Hedefler

- Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini geliştirmek,

- Öğrenci odaklı eğitimi sürdürülebilir kılmak,

- Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve fuarlara katılımlarını artırmak,

- Öğrencilerimiz için meslek hayatına yönelik danışmanlık hizmeti veren birimler oluşturmak,

- Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezlerini,etkin birimler haline getirmek,

- Üniversitemizin etkin tanıtımının yapılmasını sağlamak,

- Personelin çalışma koşullarını ve ortamlarını iyileştirmek,

- Sahip olunan sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel mekânları işlevsel kılmak,

- Tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern mekânlar haline gitirmek.