*6: Pilates Kursu

Pilates Kursu resimler

Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesisleri

*6: Pilates Kursu

Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesisleri

Pilates Kursu

 

Pilates (Plates) fiziksel gücü, esnekliği ve koordinasyonu artıran ve aynı zamanda stresi azaltan, zihinsel odaklanmayı güçlendiren ve besleyen, iyi duyuları geliştiren bir  fiziksel ve zihinsel  kondisyon sistemi olarak tanımlanabilir.

 

NASIL ÜYE OLURUM?

Pilates (Plates) kursu için, Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesislerine müracaat edilmesi yeterlidir. (Rektörlük Yerleşkesi içi futbol sahası giriş yanı)

 

KURS KAYIT İÇİN;

* Kayıt sırasında, öğrenci veya kurum kimlik  belgelerinin aslı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pilates Kurs ücreti, Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesislerinde (Rektörlük Yerleşkesi – Olimpik Saha Girişi) Maliye Bakanlığı SAYMAN MUTEMEDİ ALINDI Belgesi karşılığında ödemesi yapılacaktır.

 

* Spor yapılmasında bir engel olmadığına dair; Sağlık Raporu veya Sağlık Beyan Belgesi (Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesislerinde doldurularak imzalanacaktır)

(Sağlık beyan belgesi; 01.12.2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişikllik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. madde ve 17. madde de yapılan değişiklikle; (a) "Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan")

 

1-Program:  Pazartesi - Çarşamba - Cuma            Çalışma Saati Başlangıcı: 12.15

2-Program:  Pazartesi - Çarşamba - Cuma            Çalışma Saati Başlangıcı: 18.00

 

Pilates Topu (Orta boy) ve Pilates bantını (Ortasert - yeşil) üyeler tarafından temin edilecektir.

 

 Maliye Bakanlığından;

“13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı” yıllara göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun "Kamu İdarelerince İşletilen Sosyal Tesisler" e ilişkin tebliğe göre belirlenen bedeller üzerinden ücret uygulanmaktadır; 

 

Gazi Üniversitesi Öğrencileri;

1 Aylık Abone Kurs                                                             50,00 TL         

1 Haftalık Abone Kurs                                                        25,00 TL

 

Gazi Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli ile Eşi ve Çocukları, Emeklisi ve Eşi; 

1 Aylık Abone Kurs                                                             55,00 TL                     

1 Haftalık Abone Kurs                                                        25,00 TL

 

Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Mezunları;

1 Aylık Abone Kurs                                                            60,00 TL                     

1 Haftalık Abone Kurs                                                       25,00 TL

 

 * Üyelerimizin yanlarında değerli eşya getirmemeleri önerilir, kaybolan eşyalardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

* Spor sağlıklı yaşamın gereği olsa da her birey için uygun olmayabilir. Bu nedenle spor yapabilmeniz için doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir. Üniversitemiz sportif faaliyetten dolayı yaşanacak sağlık problemlerinden sorumlu tutulamaz. Üniversitemiz Üyelerimizin tesis içerisinde uğrayacağı fiziksel veya maddi zararlardan sorumlu değildir. Gençlik Spor ve Eğitim Merkezlerinde her türlü alkol, tütün ürünleri  vb. maddeleri kullanmak yasaktır. Kullanıcıların, tesis içerisinde ve çevresinde kullandıkları malzemelerde meydana getirecekleri hasardan kendileri sorumludur ve meydana gelecek maddi zararı karşılamakla yükümlüdür. Tesislere evcil hayvan, dışarıdan yiyecek-içecek, spor ya da oyun amaçlı malzeme getirilemez.