Duyurular

Sabancı bursu mülakatı 14.11.2017 tarihi saat 13:30'da Öğrenci Danışma Merkezi'nde yapılacaktır. Evraklarını teslim etmiş olan öğrencilerimiz bu tarihte belirtilen yerde hazır olması gerekmektedir.

Sabancı Vakfı Burs başvurusu yapmış ve listede Liste için Tıklayınız.) numarası olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen evrakları 10 Kasım 2017 mesai bitimine kadar, Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Danışma Merkezi'ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Belgeleri eksik olan veya  zamanında teslim etmeyen Öğrencilerimiz değerlendirmeye giremezler. Daha önce dosya teslim eden öğrencilerimiz dosya aktarımı yapabilirler.

 

 

İSTENİLEN  EVRAKLAR

 1. LYS ve ÖSYS Sonuç Belgeleri'nin örneği, (e-devlet veya ÖSYM)
 2. Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
 3. Öğrenci İşlerinden alınmış onaylı Transkript
 4. Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği", (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge ) 
 5. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 6. 1 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8.  “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
 9. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Öğrenciye ait Provizyon Sorgulama Belgesi (e-devlet internet sitesinden alınabilir.),
 10. Ailede öğrenci kardeş varsa öğrenci belgesi,
 11. Öğrenci engelli ise engel yüzdesini gösteren engelli raporu,
 12. Kiracı iseniz (Anne, baba ya da sizin adınıza tahsis olmuş)  güncel tarihli kira kontrat fotokopisi
 13. Bir tane eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı,
 14. Anne ya da Baba şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge,

          Ailenin (anne-baba-öğrencimiz) mali durumunu gösteren belgeler:

 1.    Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
 2.    Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, 
 3.    Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)
 4.    Anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Barkodlu Tescil Kaydı (e-devlet),
 5.    Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 6.    Aileye ait  araç tescil belgesi (e-devlet), veya Motorlu taşıt vergisi,

(Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin (öğrenci,anne,baba) ismi görülecek şekilde belge)

Diğer Duyurular

24/12/2017 Tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında tespit komisyonu tarafından yapılan inceleme ve esas inceleme sonucunda sınava girmeye hak kazananlara ait kişilerin kesin listesi aşağıdaki linklerde belirtildiği şekilde tesbit edilmiştir. İlanen duyurulur. 23/02/2018

Halk Oyunları Şenliği

Fakültelerarası Halk Oyunları Şenliği Programı

Türkiye Üniversitelerarası Salon Futbolu 1. Lig F Grup Müsabakaları Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmektedir

Şubat Ayında Yapılacak Etkinlikler

Gazi Üniversitesi 1. Halk Oyunları Şenliği Programı

24/12/2017 Tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" kapsamında tespit komisyonu tarafından yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve rededilen kişilerin listesi aşağıdaki linklerde belirtildiği şekilde tesbit edilmiştir. İlanen duyurulur. 13/02/2018

Akademik - İdari 3x3 Basketbol ve Voleybol Turnuvaları

2018 Yılı Yemek Ücretleri

Tayvan Bursu